Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2014

tomorrowland

dzień 1

400g czeresni, zupa grzybowa, 3 racuchy z jabłkami i miodem.

June 05 2014

tomorrowland

Diet- start!

zaczynam od jutra dietę! jest: 68 kg wymarzona waga: 56! ZROBIĘ WSZYSTKO, ŻEBY SIĘ UDAŁO! UDA SIĘ! UDOWODNIE TO WAM!

March 21 2014

tomorrowland
tomorrowland
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem, pochodzić razem nocą po mieście.
— Koniec Świata - Oranżada
Reposted fromtimetolove timetolove viaunforgetable unforgetable
6674 158f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
tomorrowland
2805 956c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tomorrowland
5512 dceb
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
tomorrowland
3578 fbbc 500
Reposted frommgnd mgnd viaspita spita
tomorrowland
7442 5bde 500
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
tomorrowland
7804 f0be
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
tomorrowland
tomorrowland
5314 e929
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
tomorrowland
0691 cee8
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
tomorrowland
7705 279b 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe
tomorrowland
1054 d024
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 21 2014

tomorrowland
8035 ff3a
Reposted fromcalifornia-love california-love
tomorrowland
0415 f0bf 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
tomorrowland
6294 f403
Reposted fromcalifornia-love california-love
tomorrowland
6567 1842
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl